Ana sayfa

 

 

Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 1990 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan akademik bir dergidir. Derginin temel hedefi, Türkiye’deki dilbilim çalışmalarının gelişimine destek olmak, çağdaş dilbilim ilkeleri doğrultusunda nitelikli dilbilim çalışmalarının özendirmektir. Dergi, dilbilimcilerin dikkatini çekecek ve geniş bir okur kitlesini ilgilendirecek çeşitli güncel konuların tanıtımını ve bu konularda bir tartışma ortamı yaratmayı da amaçlamaktadır. Bu hedefler doğrultusunda, dergiye öncelikli olarak Türkçe ve diğer Türk dilleriyle ilgili olan, karşılaştırmalı, tanımlamalı, kuramsal ve uygulamalı, Türkçe ya da İngilizce olarak kaleme alınmış araştırma yazıları gönderilebilir. Dergiye gönderilen yazılarda aranan temel özellik bilim geleneklerine uygunluk ve özgünlüktür. Yayımlanacak yazılarda belirli bir dilbilim alanı ya da kuramına bağlı olma koşulu aranmamaktadır.
 
Dilbilim Araştırmaları Dergisi hakemli bir yayındır.

    

Değerli Dilbilimciler,
 
Dilbilim Araştırmaları Dergisi yeni ev sayfasına taşınmıştır: http://dad.boun.edu.tr 
3 Haziran 2013 tarihinden itibaren dergimizde yayınlanmasını istediğiniz yazılarınızı değerlendirilmek üzere yukarıda belirtilen adresten Açık Dergi Sistemleri aracılığıyla göndermeniz rica olunur.
 
Yayın Kurulu 

 

SON SAYI:
 
Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2013, I: 
 
Özel Sayı:
 
Türk Sesbilimine Genel Bir Bakış / Updates in Turkish Phonology
 
Konuk Editör: Eser Erguvanlı Taylan
 

ÖNCEKİ SAYILAR: 

2011, I

 
Kamile İmer, Sumru Özsoy, Ahmet Kocaman.   DA ya Veda.
 
Yayın Kurulundan.
 
Angel Jiménez Fernandez.  On the Order of Multiple Topics and Discourse- feature Inheritance.
 
Martina Gracanin Yüksek and Selçuk İşsever.  Movement of Bare Objects in Turkish.
 
Cem Bozşahin.  Serialization and the Verb in Turkish Coordination Reduction.
 
Kitap Tanıtımı: Mine Güven.  K. İmer, A. Kocaman ve A. S. Özsoy (2011) Dilbilim Sözlüğü, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

2011, II

Ümit Deniz Turan.  Ölçümsel Sezdirim Üzerine Gözlemler.

Filiz Çetintaş Yıldırım. Zamansal İçerme İlişkilerini Belirginleştiren Ulaç Eklerinin Belirteç Tümceciklerinde ve Temel Tümcedeki Eylem Kılınışları ile Etkileşimi. 

Kitap Tanıtımı. Ceyda Arslan-Kechriotis. Göksel, Aslı ve Celia Kerslake (2011) Turkish: An Essential Grammar. Routledge Essential Grammars. New York: Routledge. 

Doktora Tez Tanıtımı. Dilek Altunay:  Yazılı Anlatımda Bağlaçların Kullanımı: Türkiyedeki bir İngilizce Öğretmenliği Programında Yapılan Çalışma. Anadolu Üniversitesi. 
 

2012, I

Emine Yarar. Dolaylı Evet/Hayır sorularında –DIk ve –mA Ekleri.

Demet Gül. Semantic Operators and the Modal Meanings of the Suffix –Ar [Anlamsal İşleçler ve –Ar Biçimbiriminin Kiplik Alt-anlamları].

Cem Can. Uluslararası Türk Öğrenici İngilizcesi Derleminde Tutum Belirteçleri.

Çiler Hatipoğlu. Apologies and Gender in Turkish and British English.

Alan Libert. On the Morphological Status of için and its Cognates in Some Other Turkic Languages.

2012, II
 
Hasan Kaili, Aytaç Çeltek. On the Teaching of -mIş to Foreign Learners of English.
 
Özge Cengiz, Hamide Çakır. Okulöncesi Çocuklarda Dilbilgisel Eğretileme Kullanımının Ortaya Çıkışı Sürecinde Annelerin Etkisi. 
 
Ümit Deniz Turan, Deniz Zeyrek, Cem Bozşahin. Söylem ve Bağdaşıklık İlişkileri. 
 
Kitap Tanıtımı
 
Mehmet Akkuş. Öztürk, Balkız ve Markus A. Pöchtgrager (haz.) (2011). Pazar Laz. Muenchen: Lincom Europa. 
 
Turgay Sebzecioğlu. Gökdayı, Hürriyet (2011). Türkçede Kalıp Sözler. Istanbul: Kriter Yayınlar. 
 
Doktora Tez Tanıtımı. Özge Can Bakırlı. Türkçede Koşullu Yapılar. Dokuz Eylül Üniversitesi. 

 

 

 

 

 

 

 

2009 yılından sonra yayınlanan makalelerin özetlerine ASOS indeksinden erişilebilmektedir:  http://asosindex.com/